Thiết kế và thi công vườn rau sạch tại gia đình cô An
Công trình thi công vườn rau sạch  tại gia đình cô An của Thiên Đường Xanh là một công trình ý nghĩa, giúp bảo vệ sức khỏe của cả gia đình.