Dự Án Thiết Kế Vườn đứng nhà chị Hải, Đường Cao Lỗ quận 8, TPHCM